30 września br. wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek znakowanie mięsa sprzedawanego na wagę grafiką przedstawiającą flagę kraju pochodzenia produktu.

Pod koniec lipca tego roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zainicjował konsultacje społeczne, których celem jest zmiana wytycznych obowiązujących dotychczas w EBA a dotyczących zarządzania wewnętrznego w instytucjach finansowych.

Susza stanowi jedno z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na środowisko, społeczeństwo i całą gospodarkę. Aby w przyszłości nie zabrakło nam wody, już teraz niezbędnym jest zadbanie o zasoby wodne i przeciwdziałanie dotkliwym skutkom suszy – na poziomie jednostki, społeczności lokalnych, jak i w skali całego kraju.

Podczas VI Kongresu Rolników, który obradował w dniu 23.06.br, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń informował, że pierwsza faza konsolidacji spółek skarbu państwa sektora rolno - spożywczego w oparciu o działalność Krajowej Spółki Cukrowej własnie dobiega końca.

Na 3 sierpnia 2020 roku planowane jest zakończenie procesu opiniowania i konsultacji publicznych rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw, zainicjowanego przez Ministra Finansów. W procesie uzgodnień projektu udział biorą między innymi liczne organizacje samorządu gospodarczego, takie jak: Izba Domów Maklerskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Związek Maklerów i Doradców, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA, czy też samorządu zawodowego vide Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Podkategorie