W dniu 31.07.2018 r. w siedzibie Fundacji FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, odbyło się szkolenie nt. „Dotacje dla sektora MSP ze środków UE”.

W dniu 19.07.2018 r. w siedzibie Fundacji FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, odbyło się szkolenie nt. „Możliwości udziału Banków Spółdzielczych w programach finansowanych ze środków krajowych oraz programów ramowych UE na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zasad i praktycznych aspektów udzielania kredytów z gwarancjami BGK (nowe gwarancje - KFG, PLD - zmiany po 1 lipca br. PLG COSME, FG POIR) oraz ich obsługa w zakresie sprawozdawczości do BGK”.

W dniu 17.07.2018 r. w siedzibie Fundacji FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, odbyło się szkolenie nt. „Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w kredytowaniu rolnictwa”. Szkolenie dedykowane było dla Członków Zarządu Banku, kierujących i pracowników komórek zarządzających ryzykiem kredytowym, kierujących i pracowników komórek ds. ryzyka kredytowego, kierujących oddziałami banku, pracowników odpowiedzialnych w Oddziałach Banku za monitoring należności kredytowych.

Cena szkolenia za osobę: 300zł + 23% VAT, termin szkolenia: 31.07.2018 godz. 10.00

 

Cena szkolenia za osobę: 300zł + 23% VAT, termin szkolenia: 19.07.2018 godz. 10.00

 

Cena szkolenia za osobę: 300zł + 23% VAT, termin szkolenia: 17.07.2018 godz. 10.00