• Cezary Kuśmirek – Prezes Zarządu Izby,
  • Wiesław Kozaczuk – Członek Zarządu Izby,