Proces udzielania pożyczek prowadzony jest w oparciu o obowiązujący regulamin w Fundacji:

Regulamin udzielania pożyczek podporządkowanych Bankom Spółdzielczym ze środków Programu „Fundusz Kapitałowy”.