W dniach 11-13 września 2019 r. Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przypadł zaszczyt zorganizowania cyklicznej, dorocznej Konferencji Katedr Finansów.

Konferencja odbyła się w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance. 

Inicjatywę wsparła m.in. - Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej.

Tematyka konferencji:

Tematyka konferencji obejmowała znaczenie reformy Władysława Grabskiego w rozwoju współczesnej myśli finansów, dylematów sektora finansów publicznych, współczesnych problemów rynku finansowego, globalnego uwarunkowania rozwoju bankowości, finansowania działalności gospodarczej, finanse w agrobiznesie oraz finanse w interdyscyplinarnym otoczeniu.

Ponadto, konferencja miała na celu zapewnienie pracownikom naukowym z ośrodków akademickich możliwości prezentacji oraz dyskusji nad wynikami badań naukowych z zakresu finansów, bankowości i rachunkowości.