Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej partnerem Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania Fundacji”, organizowanej przez Katedrę Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych SGWW w Warszawie. Konferencja odbywała się w dniu 7 czerwca 2019 r.

Podstawowym celem Konferencji była wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania fundacji między praktykami i pracownikami naukowymi, w celu wyznaczenia schematu ich funkcjonowania w aspekcie prawnym oraz źródeł pozyskiwania finansowania do realizacji przyjętych zadań. Ważnym obszarem tematycznym było także określenie roli fundatora oraz adekwatności regulacji prawnych odnośnie do funkcjonowania różnych typów fundacji. Opracowania nadesłane na Konferencję zostaną wydane przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie w formie monografii naukowej.