Podczas VI Kongresu Rolników, który obradował w dniu 23.06.br, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń informował, że pierwsza faza konsolidacji spółek skarbu państwa sektora rolno - spożywczego w oparciu o działalność Krajowej Spółki Cukrowej własnie dobiega końca.

Procedura przygotowania konsolidacji rozpoczęła się 25 lutego, kiedy podpisano porozumienie o wyborze doradcy, a następnie 30 kwietnia między Zarządem Krajowej Spółki Cukrowej SA a KPMG Advisory została podpisana umowa o świadczenie usług doradczych.

Projekt ma na celu w szczególności stworzenie na bazie zasobów Skarbu Państwa silnego podmiotu, który swoją skalą i szerokim wachlarzem działalności będzie mógł budować przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym i przyczyniać się do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych.

Wiceminister Soboń zaznaczył, że na razie nie wiadomo, jakie podmioty będą konsolidowane z KSC. Doradcy wskazali 48 podmiotów. Ostatnio zdecydowano się na badanie sytuacji 17 podmiotów.

Obecnie w gestii Ministerstwa Aktywów Państwowych jest 19 spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa, 9 rynków hurtowych, 9 spółek z mniejszościowym udziałem SP, Krajowa Spółka Cukrowa, a także 41 spółek nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jak zapewniał wiceminister Soboń - konsolidacja jest przygotowywana w dialogu z plantatorami i pracownikami Krajowej Spółki Cukrowej.

(na podstawie informacji PAP, KSC)